استخر آرام ارومیه

ارومیه - خیابان مافی(دستغیب)، جنب مبل آسیا

044-32249380

آقایان / بانوان

سانس آقایان : شنبه :16 الی 23 ، یکشنبه:16 الی 23:00 ، دوشنبه: 16 الی 23:30 ،سه شنبه :16 الی 23:30 ،چهارشنبه :16 الی 23:30 ،پنجشنبه:16 الی 23:30 ،جمعه:16 الی 23:30

سانس بانوان : شنبه :10 الی 13:30 ، یکشنبه:10 الی 13:30 ، دوشنبه: 10 الی 13:30 ،سه شنبه :10 الی 13:30 ،چهارشنبه :10 الی 13:30 ،پنجشنبه:10 الی 13:30،جمعه:10 الی 13:30

 

 

- سونا خشک - بوفه - جکوزی - ماساژ - سونابخار

کاربر گرامی دقت کنید که همه بلیط ها دارای تاریخ انقضا بوده و برای هر دو سانس آقایان وبانوان قابل استفاده می باشد.