سانس های استخر جام جم ارومیه

سانس آقایان
سانس بانوان
شنبه
17:30 الی 24:00
9 الی 17
یکشنبه
17:30 الی 24:00
9 الی 17
دوشنبه
17:30 الی 24:00
9 الی 17
سه شنبه
17:30 الی 24:00
9 الی 17
چهارشنبه
17:30 الی 24:00
9 الی 17
پنج شنبه
17:30 الی 24:00
9 الی 17
جمعه
17:30 الی 24:00
9 الی 17

بلیط استخر جام جم ارومیه


استخر جام جم ارومیه یکی از استخر های خلوت و آرام ارومیه می باشد که ظرفیت 50 نفر را دارد این مجموعه در ارومیه ،خیابان والفجر ،روبروی دادگاه انقلاب قرار دارد 

یکی از مهم ترین ویژگی این مجموعه آب گرم و سونا این استخر می باشد که خاصیت درمانی را دارد.

استخر جام جم ارومیه

محبوب ترین استخرها