سانس های استخر دهکده پارسیان بابل

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر دهکده پارسیان بابل


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.

 

محبوب ترین استخرها