سانس های استخر شهید کاظمیان مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر شهید کاظمیان مشهد


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.

 

محبوب ترین استخرها