استخر عرفان ارومیه

ارومیه-بلوار32 متری-شهرک فرهنگیان-کوچه 22.

044-33836643

آقایان / بانوان

- سونا خشک - سونا بخار - جکوزی - حوضچه آب سرد - ماساژ

زمان استفاده از بلیت ها تاریخ انقضا داشته و برای هردو سانس آقایان و بانوان قابل استفاده می باشد.