سانس های استخر مجموعه ورزشی ضرابپوری بابل

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر مجموعه ورزشی ضرابپوری بابل


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.

 

محبوب ترین استخرها