استخر و مجموعه ورزشي هتل ساحل

خيابان والفجر روبروي صداوسيما هتل ساحل

آقایان / بانوان

- سونای خشک - سونای بخار - میز پینگ پنگ - آب سرد - بوفه - ماساژ

زمان استفاده از بلیت ها تاریخ انقضا داشته و برای هردو سانس آقایان و بانوان قابل استفاده می باشد.

سانس آزاد آقایان قیمت اصلی :20,000 تومان قیمت فروش :20,000 تومان 0% خرید استخر بانوان قیمت اصلی :10,000 تومان قیمت فروش :10,000 تومان 0% خرید باشگاه بانوان قیمت اصلی :10,000 تومان قیمت فروش :10,000 تومان 0% خرید ماساژ آقایان قیمت اصلی :30,000 تومان قیمت فروش :30,000 تومان 0% خرید