سانس های مجموعه توریستی و تفریحی دریاچه کوهسنگی مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط مجموعه توریستی و تفریحی دریاچه کوهسنگی مشهد


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.

 

محبوب ترین استخرها