سانس های مجموعه ورزشی پارک تندرستی مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط مجموعه ورزشی پارک تندرستی مشهد


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.

 

محبوب ترین استخرها