سانس های استخر مجموعه ورزشی شهید کاظمی (یاس سابق)

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر مجموعه ورزشی شهید کاظمی (یاس سابق)


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.

 

محبوب ترین استخرها