سانس های استخر کوثر مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر کوثر مشهد


آیا استخر کوثر مشهد باز است ؟

* بدلیل شیوع ویروس کرونا استخر کوثر مشهد تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد ، باز نیست

محبوب ترین استخرها