پارک آبی هلیا تبریز

نوع : سه ساعته
تعداد :
نام و نام خانوادگی :
شماره موبایل :
تاریخ انقضا : آذر 30، 1401
کد تخفیف دارید؟

به دلیل مالیات عودت بلیط با کسر مبلغ امکان پذیر می باشد

قیمت واحد :300,000 تومان
قابل پرداخت :280,000تومان
تخفیف اعمال شده :20,000تومان
انصراف