پارک آبی هلیا تبریز

نوع : سانس آزاد
تعداد :
نام و نام خانوادگی :
شماره موبایل :
تاریخ انقضا : آذر 30، 1401
کد تخفیف دارید؟

به دلیل مالیات عودت بلیط با کسر مبلغ امکان پذیر می باشد

قیمت واحد :350,000 تومان
قابل پرداخت :310,000تومان
تخفیف اعمال شده :40,000تومان
انصراف