فاکتور خرید بلیط

نوع : سانس آزاد
تعداد :
نام و نام خانوادگی :
شماره موبایل :
تاریخ انقضا : تیر 31، 1402
کد تخفیف دارید؟

به دلیل مالیات عودت بلیط با کسر مبلغ امکان پذیر می باشد

قیمت واحد :140,000 تومان
قابل پرداخت :120,000تومان
تخفیف اعمال شده :20,000تومان
انصراف