در کادر زیر استخر موردنظر خود را جستجو کنید

بلیط استخرهای کرمان

نام قیمت اصلی قیمت با تخفیف
خرید

به زودی استخر چشمه کرمان 0 0تومان

سانس : آقایان / بانوان
آدرس :کرمان- بلوار هوانیروز -بلوار غدیر 2-خیابان لاله شمالی-لاله شمالی4 مجموعه تفریحی ورزشی چشمه
شماره تماس :0343281002131
استخر چشمه کرمان
خرید

به زودی استخر اشکان کرمان 0 0تومان

سانس : آقایان / بانوان
آدرس :کرمان- بلوار هوانیروز- بلوار غدیر 2- خیابان لاله شمالی 4
شماره تماس :03432811739
استخر اشکان کرمان
خرید

به زودی استخر ایثار کرمان 0 0تومان

سانس : آقایان
آدرس :کرمان- سه راه سیلو- بعد از دانشکده دادبین
شماره تماس :03432134594
استخر ایثار کرمان
خرید

به زودی استخر لاله کرمان 0 0تومان

سانس : آقایان / بانوان
آدرس :کرمان- خیابان شهید کامیاب- روبروی بیمارستان مهرگان استخر لاله
شماره تماس :03432260341
استخر لاله کرمان
خرید

به زودی استخر المپیک کرمان 0 0تومان

سانس : آقایان / بانوان
آدرس :کرمان- بولوار شیراز- خیابان حافظیه- نبش کوچه 11- استخر المپیک
شماره تماس :03432461445
استخر المپیک کرمان
خرید

به زودی استخر تلاش کرمان 0 0تومان

سانس : آقایان / بانوان
آدرس :کرمان- چهارراه کار- داخل اداره کار
شماره تماس :03432755949
استخر تلاش کرمان
خرید

به زودی استخر برق منطقه ای کرمان 0 0تومان

سانس : آقایان / بانوان
آدرس :کرمان- بولوار شهید عباس پور- داخل برق منطقه ای
شماره تماس :03432738088
استخر برق منطقه ای کرمان
خرید

به زودی استخر مروارید کرمان 0 0تومان

سانس : آقایان / بانوان
آدرس :کرمان- خیابان شهید قرنی- روبروی بیمارستان باهنر استخر مروارید
شماره تماس :03432220718
استخر مروارید کرمان
خرید

به زودی استخر پردیس پزشکان کرمان 0 0تومان

سانس : آقایان
آدرس :کرمان- بلوار جمهوری- بلوار پزشک- مجتمع پردیس پزشکان
شماره تماس :03432611610
استخر پردیس پزشکان کرمان
خرید

به زودی استخر صبا کرمان 0 0تومان

سانس : آقایان / بانوان
آدرس :کرمان- شهرک شهید مطهری- مجتمع صبا
شماره تماس :03432134053
استخر صبا کرمان
خرید

به زودی استخر نشاط کرمان 0 0تومان

سانس : آقایان / بانوان
آدرس :کرمان- خیابان شریعتی-روبروی پارک استخر نشاط
شماره تماس :03432224997
استخر نشاط کرمان
خرید

به زودی استخر بشری کرمان 0 0تومان

سانس : آقایان / بانوان
آدرس :کرمان- خیابان ادیب-کوچه هشت مجموعه ورزشی بشری
شماره تماس :03433223341
استخر بشری کرمان
خرید

به زودی استخر هوانیروز کرمان 0 0تومان

سانس : آقایان / بانوان
آدرس :کرمان- بلوار هوانیروز-شهرک هوانیروز-داخل شهرک مجموعه ورزشی هوانیروز
شماره تماس :03432861234
استخر هوانیروز کرمان