استخر مورد نظر خود را انتخاب کنید

نام مجموعه
قیمت اصلی
قیمت با تخفیف در وبسایت
نوع سانس

آقایان

آدرس

اردبیل- سرعین- ورودی اول شهر سرعین- شرکت تفریحی توریستی آبدرمانی سرعین ایرانیان

تلفن

04532224950

آبدرمانی ایرانیان سرعین اردبیل
نوع سانس

آقایان

آدرس

اردبیل- سرعین- خیابان چالدران- مجتمع هتل آپارتمان و آبدرمانی اترک

تلفن

04532220840

آبدرمانی هتل آپارتمان اترک سرعین
نوع سانس

آقایان / بانوان

آدرس

اردبیل- سرعین- خیابان دانش- روبروی هتل بین المللی لاله- مجتمع آبدرمانی سبلان

تلفن

0453222288

مجتمع آبدرمانی سبلان سرعین
نوع سانس

آقایان

آدرس

اردبیل- سرعین- خیابان شریعتی- جنب بش باجیلار

تلفن

04532222154

مجتمع آبدرمانی دره لر سوئی سرعین
نوع سانس

آقایان

آدرس

اردبیل- سرعین- خیابان مسیر سلامت- بعد از مسجد

تلفن

04532220630

آبدرمانی شهر آفتاب سرعین اردبیل
نوع سانس

آقایان

آدرس

سرعین- خیابان دارایی- روبروی هتل لاله- مجتمع هتل و آبدرمانی بین المللی رویال پارک سرعین

تلفن

04532222222

مجتمع آبدرمانی رویال پارک سرعین