سانس های استخر بانوان مجموعه آبی یاس مشهد (کارگران)

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر بانوان مجموعه آبی یاس مشهد (کارگران)


آیا استخر بانوان مجموعه آبی یاس مشهد (کارگران)  باز است ؟

* بدلیل شیوع ویروس کرونا استخر بانوان مجموعه آبی یاس مشهد (کارگران)  تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.

محبوب ترین استخرها