سانس های استخر تورال ارومیه

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر تورال ارومیه


آدرس استخر تورال ارومیه

ارومیه،خیابان فردوسی 2 ، خیابان تیلا


سانس های استخرتورال ارومیه :

 

سانس بانوان استخر تورال ارومیه: روزهای فرد از ساعت 14:30 تا ساعت 19 و یکشنبه از ساعت 19:30 تا ساعت 24 | روزهای زوج و جمعه از ساعت 9:30 صبح تا ساعت 14

سانس آقایان استخرتورال ارومیه : روزهای فرد از ساعت 9:30 تا ساعت 14 و سه‌شنبه و پنجشنبه از ساعت 19:30 تا ساعت 24 | روزهای زوج و جمعه از ساعت 14:30 تا ساعت 19 و از ساعت 19:30 تا ساعت 24


مدت زمان سانس: 2 ساعت

محبوب ترین استخرها