سانس های استخر دانشگاه علوم پزشکی مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر دانشگاه علوم پزشکی مشهد


بلیت فروشی این مجموعه در حال حاضر به علت شیوع ویروس کرونا غیرفعال است.

 

محبوب ترین استخرها