سانس های استخر سوسسی ارومیه

سانس آقایان
سانس بانوان
شنبه
17 الی 23 شب
9 الی 17 عصر
یکشنبه
17 الی 23 شب
9 الی 17 عصر
دوشنبه
17 الی 23 شب
9 الی 17 عصر
سه شنبه
17 الی 23 شب
9 الی 17 عصر
چهارشنبه
17 الی 23 شب
9 الی 17 عصر
پنج شنبه
17 الی 23 شب
9 الی 17 عصر
جمعه
17 الی 23 شب
تعطیل

بلیط استخر سوسسی ارومیه


سیسی

محبوب ترین استخرها