سانس های استخر شهید فرومندی مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر شهید فرومندی مشهد


آیا استخر شهید فرومندی مشهد باز است ؟

* بدلیل شیوع ویروس کرونا استخر شهید فرومندی مشهد تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.

محبوب ترین استخرها