استخر مهندسین ارومیه

ارومیه:خیابان شهید بهشتی نرسیده به پل قویون خیابان فدک استخر برج مهندسین

044-33470095

آقایان / بانوان

- استخر شنا - جکوزی - سونا بخار - سونا خشک - بوفه - کافه - اتاق ماساژ - پارکینگ

زمان استفاده از بلیت ها تاریخ انقضا داشته و برای هردو سانس آقایان و بانوان قابل استفاده می باشد.