سانس های استخر نشاط مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر نشاط مشهد


آیا استخر نشاط مشهد باز است ؟

* بدلیل شیوع ویروس کرونا استخر نشاط مشهد تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد.

محبوب ترین استخرها