سانس های استخر هتل مدینه الرضا مشهد

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط استخر هتل مدینه الرضا مشهد


آیا استخر هتل مدینه الرضا مشهد باز است ؟

* بدلیل شیوع ویروس کرونا استخر هتل مدینه الرضا مشهد تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد ، باز نیست

محبوب ترین استخرها