استخر بسیج ارومیه

ارومیه-خیابان برق- خیابان بهار

آقایان / بانوان

- جکوزی - آب سرد - استخر شنا - بوفه - ماساژ

زمان استفاده از بلیت ها تاریخ انقضا داشته و برای هردو سانس آقایان و بانوان قابل استفاده می باشد.