سانس های استخر بسیج ارومیه

سانس آقایان
سانس بانوان
شنبه
تعطیل
14:30 الی 18:00
یکشنبه
14:30 الی 16:00
تعطیل
دوشنبه
تعطیل
10 الی 16:00
سه شنبه
14:30 الی 17:30
تعطیل
چهارشنبه
تعطیل
12:30 الی 15:30
پنج شنبه
14:30 الی 21:30
تعطیل
جمعه
14:30 الی 20:30
تعطیل

بلیط استخر بسیج ارومیه


استخر بسیج ارومیه یکی از استخرهای خوب ارومیه می باشد

محبوب ترین استخرها