سانس های مجتمع آبدرمانی دره لر سوئی سرعین

سانس آقایان
سانس بانوان
شنبه
8 الی 16
16:30 الی 24
یکشنبه
8 الی 16
16:30 الی 24
دوشنبه
8 ال 16
16:30 الی 24
سه شنبه
8 الی 16
16:30 الی 24
چهارشنبه
8 ال 16
16:30 الی 24
پنج شنبه
8 الی 16
16:30 الی 24
جمعه
8 الی 16
16:30 الی 24

بلیط مجتمع آبدرمانی دره لر سوئی سرعین


آدرس مجتمع آبدرمانی دره لر سو سرعین :اردبیل- سرعین- خیابان شریعتی- جنب بش باجیلار

سانس های مجتمع آبدرمانی دره لر سوئی سرعین:

سانس بانوان مجتمع آبدرمانی دره لر سوئی سرعین: همه روزه از ساعت 16:30 الی 24

سانس آقایان مجتمع آبدرمانی دره لر سوئی سرعین: همه روزه از ساعت 8 الی 16

 

محبوب ترین استخرها