سانس های مجموعه ورزشهای آبی ارمغان (استخر ارمغان مشهد)

سانس آقایان
سانس بانوان

بلیط مجموعه ورزشهای آبی ارمغان (استخر ارمغان مشهد)


آیا مجموعه ورزشهای آبی ارمغان (استخر ارمغان مشهد) باز است ؟

* بدلیل شیوع ویروس کرونا سرزمین موج های آبی مشهد تا اطلاع ثانوی تعطیل می باشد ، باز نیست

محبوب ترین استخرها