سانس های استخر دانشگاه ارومیه

سانس آقایان
سانس بانوان
شنبه
تعطیل
تعطیل
یکشنبه
تعطیل
تعطیل
دوشنبه
تعطیل
تعطیل
سه شنبه
تعطیل
تعطیل
چهارشنبه
تعطیل
تعطیل
پنج شنبه
تعطیل
تعطیل
جمعه
تعطیل
تعطیل

بلیط استخر دانشگاه ارومیه


استخر دانشگاه ارومیه یکی از استخر های ارومیه می باشد

محبوب ترین استخرها