فاکتور خرید بلیط

نوع : سانس آزاد
تعداد :
نام و نام خانوادگی :
شماره موبایل :
تاریخ انقضا : خرداد 31، 1402
کد تخفیف دارید؟

به دلیل مالیات عودت بلیط با کسر مبلغ امکان پذیر می باشد

قیمت واحد :60,000 تومان
قابل پرداخت : 55,000 تومان
تخفیف اعمال شده : 5,000 تومان
انصراف