فاکتور خرید بلیط

نوع : سانس آزاد
تعداد :
نام و نام خانوادگی :
شماره موبایل :
تاریخ انقضا : اسفند 29، 1402
کد تخفیف دارید؟

به دلیل مالیات عودت بلیط با کسر مبلغ امکان پذیر می باشد

قیمت واحد :260,000 تومان
قابل پرداخت : 240,000 تومان
تخفیف اعمال شده : 20,000 تومان
انصراف